ΈΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 700.000 € ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε έργα οδικής ασφάλειας ύψους 700.000 ευρώ προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου για την αντικατάσταση και τοποθέτηση  νέων στηθαίων σε  διάφορα σημεία στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, σε συνολικό μήκος 4,5 χλμ.

«Παρά τις  δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεχίζονται, καθώς οι ανάγκες των πολιτών  είναι  προτεραιότητα. Με σεβασμό στα μέτρα προστασίας, συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας απρόσκοπτα τη δουλειά μας  για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Με σχέδιο και προγραμματισμό βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο ευθύνης μας,  όπου υπάρχει ανάγκη» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Στοιχεία έργου

Θα τοποθετηθούν και θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις, σε σημεία που θα επιδείξει η υπηρεσία, επί του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Λάρισας:

  • Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, λειτουργικού πλάτους W2 σε μήκος 500 μ. περίπου.
  • Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους W3 σε μήκος 1300 μ. περίπου.
  • Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους W5 σε μήκος 1720 μ. περίπου.
  • Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους W4 σε μήκος 800 μ. περίπου.

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας και αντικατάστασης των κατεστραμμένων σιδηρών κιγκλιδωμάτων με νέα.

Επίσης προβλέπεται η επανατοποθέτηση απολήξεων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και η βύθιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και η βύθιση των απολήξεων.

Τέλος προβλέπεται η αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων προς αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας αλλά και σιδηρών κιγκλιδωμάτων οδών.