ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ: ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΤΑ

Ανακοίνωση που υπογράφει ο δήμαρχος Γ. Μανώλης

Η κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα οικόπεδα του Δήμου μας είναι απαράδεκτη. Έχουν μεταβληθεί σε χώρους συγκέντρωσης τρωκτικών και ερπετών, σε μικρές χωματερές και διαρκής κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω χόρτων. Και όλα αυτά εντός οικισμών.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων να προβούν στην αποψίλωση και καθαρισμό αυτών, όπως έχουν υποχρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιμεληθούν την εν λόγω ενέργεια οι υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων και την χρέωση σε κάθε ιδιοκτήτη το αναλογούν τίμημα του καθαρισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ