ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ Μ. ΤΡΙΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Την Μ.Τρίτη 14 Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Απριλίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 2. Εξέταση πρότασης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 3. Αποδοχή και κατανομή των πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 4. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση των ποσών των πάγιων προκαταβολών Κοινοτήτων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 5. Διευκόλυνση αποπληρωμής των τελών άρδευσης λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 6. Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
 7. Αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
 8. Ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στις επιτροπές εκκαθάρισης των αρχείων του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης, των αρχείων Δημοτολογίου & Μητρώου Αρρένων και των αρχείων του Πρωτοκόλλου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
 9. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ««Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Κρανιάς Δήμου Ελασσόνας»». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
 10. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
 11. Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Κρανιάς Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ