ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 6 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 1 ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την πρόσληψη επτά (7) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 µηνών, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και νεκροταφείων ανακοίνωσε ο δήμος Τυρνάβου.

Οι θέσεις είναι:

∆Ε Οδηγού Απορριµµατοφόρου 1 2 µήνες
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριµµατοφόρου 5 2 µήνες
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών) 1 2 µήνες

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ