ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ανακοίνωση της Ενωσης Γονέων Μαθητών δήμου Λαρισαίων

Αρνητικά έχει επηρεάσει η “καραντίνα” τους μαθητές της ειδικής αγωγής με αβέβαιο το πότε θα λειτουργήσουν ξανά, όχι μόνο τα ειδικά σχολεία αλλά και οι ειδικές δομές, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και οι εξωτερικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κλπ).

Αρκετοί είναι οι γονείς που μας ζήτησαν ενημέρωση για το τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας για τις εν λόγω δομές, καθώς παρατείνεται το κλείσιμο αυτών με “καταστροφικά” αποτελέσματα στη συμπεριφορά των παιδιών τόσο στην καθημερινότητα τους, η οποία έχει διαταραχθεί, αλλά και στην εκπαιδευτική τους πορεία που στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται απώλεια των τόσο δύσκολα κατακτημένων δεξιοτήτων.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και ακραίες συμπεριφορές εκ μέρους των παιδιών διότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη η νέα πραγματικότητα που βιώνουν. Παρόλη την φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν τις οικογένειες αυτές, στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτό είναι ουσιαστικά ανέφικτο. Το e-class για παράδειγμα, μπορεί να αποδώσει μόνο σε παιδιά “μέσης λειτουργικότητας” και πάνω, ενώ πολλές φορές ούτε αυτά τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά χρειάζονται την έμπρακτη στήριξη του γονέα, ο οποίος όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, όσο υποστηρικτικά και αν επιθυμεί ο
ίδιος να λειτουργήσει.

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Λάρισας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ με αποκλειστικά ευθύνη του ΥΠΑΙΘ
• Προτεραιότητα και άμεση κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής για παιδιά που φοιτούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής και άμεση στήριξη των οικογενειών τους.
• Ευέλικτο πλαίσιο μετακίνησης ώστε να καλύπτονται νόμιμα οι εξωτερικές θεραπείες των παιδιών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα απειλείται η δημόσια υγεία εφόσον τηρούνται οι συγκεκριμένοι κανόνες.
• Εξασφάλιση της δυνατότητας διεξαγωγής των θεραπειών που έχουν άμεση ανάγκη τα παιδιά με αναπηρία και παιδιά ΑΜΕΑ, στις συνθήκες περιορισμού μετακινήσεων με ευθύνη της πολιτείας και των δομών που διαθέτει.
• Συνολική αλλαγή του πλαισίου της οικονομικής κάλυψης των θεραπειών σε ιδιωτικές δομές, όχι από την τσέπη των οικογενειών, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πλειοψηφία των οικογενειών παιδιών με αναπηρία και παιδιών ΑΜΕΑ καλύπτει τις απαραίτητες θεραπείες σε ιδιωτικές δομές, ελλείψει επάρκειας αντίστοιχων κρατικών, πληρώνοντας αδρά, ενώ λαμβάνει εξευτελιστική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ. Το επόμενο διάστημα οι περιορισμοί των μετακινήσεων σταδιακά θα αρθούν, αλλά η δύσκολη οικονομική κατάσταση για την πλειοψηφία και αυτών των οικογενειών θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, αφού “ο λογαριασμός” της οικονομικής κρίσης που θα ακολουθήσει την πανδημία COVID 19, θα βαρύνει το σύνολο των λαϊκών οικογενειών .

Είναι αναγκαίο μετά από αυτή την δύσκολη κατάσταση που όλοι βιώνουμε να επανέλθουμε με τα γενικά και αναγκαία αιτήματα της Ένωση Γονέων στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής, που ιεραρχούνται ως αυτονόητα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, όπως οι προσλήψεις μόνιμης και σταθερής δουλειάς για την ουσιαστική αναβάθμιση των δημόσιων δομών και την δημιουργία νέων για την κάλυψη όλων των αναγκών με ευθύνη του κράτους, κάνοντας πράξη την έννοια την δημόσιας δωρεάν ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.
Ως κύρια προτεραιότητά μας θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και ειδικότερα των παιδιών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες, το αυτονόητο δηλαδή δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει τη θέση του στο
δημόσιο σχολείο και στη δομή που έχει ανάγκη!