ΤΟ Β’ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την απουσία των μνημείων και των μεγάλων ιερών της αρχαίας Λάρισας που δεν έτυχε να σωθούν λόγω της συνεχούς κατοίκησης και ανοικοδόμησης ή δεν είχαν την τύχη να αποκαλυφθούν ακόμη, αντισταθμίζει η ύπαρξη των δύο αρχαίων θεάτρων, τα οποία , σε συνδυασμό με μνημεία της βυζαντινής εποχής και της Τουρκοκρατίας, διαμορφώνουν πλέον το ιστορικό κέντρο της σημερινής πόλης.

Το Β’ αρχαίο Θέατρο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εργατικής Πρωτομαγιάς και Ταγματάρχου Βελισσαρίου, δυτικά του Α’ αρχαίου Θεάτρου.

Η σκηνή του είναι τριμερής, με λίθινη κρηπίδα που σώζεται σε ύψος 0,60 μ., ενώ το ανώτερο τμήμα της Θα ήταν πλίνθινο και η στέγη ξύλινη. Πίσω από τη σκηνή υπήρχε περίβολος, που αποκαλύφθηκε σε μήκος 50,50 μ. Η δυτική πάροδος αποκαλύφθηκε σε μήκος 9 μ., ενώ η ανατολική έχει εν μέρει ανασκαφεί, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται κάτω από σύγχρονο δρόμο.

Στο δυτικό τμήμα της ορχήστρας υπάρχει ένα βαθμιδωτό μαρμάρινο βάθρο, που πιθανόν ανήκει στη θυμέλη.

Το κοίλο χωρίζεται με δεκατέσσερις κλίμακες σε δεκατρείς κερκίδες, με δύο σειρές μαρμάρινων εδωλίων η καθεμιά. Οι λίθοι των εδωλίων προέρχονται από κάποιο αρχαιότερο, κατεστραμμένο οικοδόμημα, καθώς σε όλα τα εδώλια υπάρχουν απελευθερωτικές επιγραφές.

Το Β’ αρχαίο θέατρο άρχισε να κατασκευάζεται τον 1° αι. π.Χ. Ολοκληρώθηκε ωστόσο μόνον η κατασκευή της σκηνής και της ορχήστρας, ενώ το κοίλο και οι πάροδοι έμειναν ημιτελή.

Πηγή : Αντ. Πολιτισμού Δ. Λαρισαίων

Φωτογραφίες – επιμέλεια : Δημήτρης Καστανάρας