ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ 2 ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΤΕΜΠΩΝ

Στην ένταξη συνολικά 68 έργων στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” προχώρησε με σχετικές αποφάσεις το υπουργείο Εσωτερικών και οι οποίες αφορούσαν τις προσκλήσεις 3 – 9 του προγράμματος. Μεταξύ των έργων που εντάσσονται είναι και 2 έργα στους δήμους Κιλελέρ και Τεμπών συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκ. € περίπου.

Πιο συγκεκριμένα με αποφάσεις της 15ης Απριλίου που υπέγραψε ο υπουργός Π. Θεοδωρικάκος εντάσσονται τα παρακάτω έργα στους δύο δήμους του νομού:

Δήμος ΚΙΛΕΛΕΡ: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Νίκαιαςτου Δήμου Κιλελέρ» 730.000,00 € (εκ των οποίων 130.000,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)

Δήμος ΤΕΜΠΩΝ: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τεμπών (Ν.Λάρισας)» 660.576,74 € (εκ των οποίων 60.576,74 ίδιοι πόροι του Δήμου).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com