ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ερώτηση του Β. Κόκκαλη προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Την άρση των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών από το δημόσιο και την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το δημόσιο εν μέσω πανδημίας, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης σημειώνει τα εξής: «Με τον Νόμο με αριθμό 4682 (ΦΕΚ A’ 76/03.04.2020), που ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, και ειδικότερα με το άρθρο 2 αυτού κυρώθηκε η από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Μεταξύ άλλων ελήφθησαν μέτρα προς πρόσκαιρη ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων, όπως η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α, καθώς επίσης θεσπίστηκε η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και η παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων προς την Φορολογική διοίκηση.

Όμως, ούτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ούτε οι εισηγήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που εξειδικεύουν τα παραπάνω μέτρα και τις επιχειρήσεις που αφορούν, δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις των πληττόμενων και μη επιχειρήσεων, που οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι από τις ΔΟΥ, ακόμη και για μικρού ύψους οφειλές.

Πολλές επιχειρήσεις ως πληττόμενες λειτουργούν κατά την διάρκεια των μέτρων του Κορωνοιού, όμως στην ουσία δεν έχουν εισπράξεις, διότι δεν δύνανται να  κάνουν ανάληψη των ποσών, που καταβάλλονται στον λογαριασμό τους κατά την λειτουργία της επιχείρησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο επαγγελματικός τους λογαριασμός βαρύνεται με δέσμευση – κατάσχεση από την ΔΟΥ.  Τα ποσά που πιστώνονται στον λογαριασμό που τυγχάνει δεσμευμένος από την ΔΟΥ, από την χρήση κυρίως POS αλλά και τυχόν άλλες πληρωμές, που προήλθαν από την λειτουργία της επιχείρησης το διάστημα που διανύουμε, δεν φθάνουν ποτέ στα χέρια των δικαιούχων επιχειρήσεων, αλλά πιστώνονται υπέρ του Δημοσίου, αφού αποδίδονται από την Τράπεζα σε αυτό.

Είναι οξύμωρο, από την μια οι επιχειρήσεις (πχ φούρνοι, ζαχαροπλαστεία κλπ) που παρέμειναν ανοιχτά και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να θεωρούνται μεν πληττόμενες, ενώ από την άλλη το Δημόσιο να υφαρπάζει τις καθημερινές εισπράξεις από την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

Θεωρούμε, ότι τα μέτρα προστασίας για τις πληττόμενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σφαιρικά και ουσιαστικά. Αντιθέτως προκύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι απρόσφορα και προσχηματικά, διότι μια επιχείρηση που δεν μπορεί να καρπωθεί τις καθημερινές εισπράξεις από την λειτουργία της, είναι θέμα χρόνου να οδηγηθεί σε παύση πληρωμών. Κι όταν παρέλθει το χρονικό σημείο των αναστολών καταβολής ΦΠΑ και ρυθμισμένων οφειλών, η επιχείρηση ελλείψει ρευστότητας, δεν θα υφίσταται καν.

Για τους λόγους αυτούς, τονίζουμε την αναγκαιότητα λήψης μέτρων πραγματικά αποδοτικών και όχι επιφανειακών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιο λόγο δεν περιλαμβάνεται μέριμνα για την άρση εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης των κατασχέσεων εις χείρας των τραπεζών τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται πληττόμενες, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών;

Προτίθεστε, ενόψει της δεδομένης ύφεσης να συμπεριλάβετε τροπολογία, ώστε για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή καταβολής ΦΠΑ και λοιπών φόρων και δόσεων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση, να υπάρξει αυτοδίκαιη άρση των επιβληθέντων κατασχέσεων, ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους;

Προτίθεστε τουλάχιστον, εφόσον δεν προβείτε σε αυτοδίκαιη άρση των κατασχέσεων εις χείρας των τραπεζών, να αναπροσαρμόσετε – αυξήσετε  το ακατάσχετο όριο των καταθέσεων; Ή Εναλλακτικά

Προτίθεστε να προβείτε στην θέσπιση εξαιρέσεως των πάσης φύσεως και προέλευσης καταθέσεων από τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού;

Προτίθεστε να προβείτε σε θέσπιση της αναστολής όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους του Δημοσίου κατά την διάρκεια της πανδημίας;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...