ΕΡΧΕΤΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης ύψους 24.762 € για τη συντήρηση του πράσινου στη Δ.Ε. Αμπελώνα υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Η ανάληψη υποχρέωσης πρακτικά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση του πρασίνου στη Δ.Ε. Αμπελώνα. Για να φτάσει ο δήμος στην ανάθεση θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια έγκριση της σύμβασης με ιδιώτη όπως έγινε και στην περίπτωση της καθαριότητας.

Η χθεσινή απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης αναφέρει:

“Εγκρίνουμε και διαθέτουμε ποσό ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 24.762,80
€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του
οικονομικού έτους 2020 για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ'”

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com