ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, ο Δήμος Ελασσόνας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Ελασσόνας καταβάλλει μία τεράστια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, αποψίλωσης και ευπρεπισμού με μόνο 15 εργαζόμενους σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο διάστημα του 2019 η υπηρεσία καθαριότητας απασχολούσε 50 επιπλέον άτομα με συμβάσεις οχτάμηνης διάρκειας κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η πολύμηνη καθυστέρηση του προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ και οι αναγκαστικές άδειες του μόνιμου προσωπικού λόγω εκτάκτων υγειονομικών συνθηκών έχουν εκτροχιάσει τον προγραμματισμό της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου.

Γίνεται γνωστό ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ελασσόνας λειτουργεί παγίως με 32 άτομα προσωπικό, μόνιμο και αορίστου χρόνου, που εξυπηρετούν τις ανάγκες αποκομιδής, περισυλλογής, αποψίλωσης και ευπρεπισμού.

Ήδη, στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων λόγω της πανδημίας, δέκα (10) εργαζόμενοι έχουν πάρει άδεια απουσίας για όλο το χρονικό διάστημα των περιοριστικών μέτρων.

Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, ο Δήμος Ελασσόνας προσέλαβε άμεσα επτά (7) άτομα με συμβάσεις τετράμηνης διάρκειας και στη συνέχεια δέκα (10) ακόμη άτομα με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλύψει τα κενά και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου.

Αναλυτικά στοιχεία για τη μόνιμη δύναμη, τις άδειες απουσίας και τις έκτακτες προσλήψεις παρατίθενται παρακάτω:

Η μόνιμη δύναμη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου είναι 32 άτομα (εργατικό προσωπικό), τα οποία απασχολούνται στις παρακάτω υπηρεσίες:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 7
2 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΔΟΙ) 14
3 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΧΟΡΤΩΝ/ΚΛΑΔΙΩΝ/ΟΓΚΩΔΩΝ 4
4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 3
5 ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 1
6 ΑΔΕΙΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ – ΡΕΠΟ) 3
ΣΥΝΟΛΟ 32

Από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας (16/03/2020) και μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν οι παρακάτω άδειες απουσίας, κατά μέσο όρο ημερησίως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΓΟΝΕΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ) 8
2 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ 1
3 ΚΑΝΟΝΙΚΗ – ΡΕΠΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

 Από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας (16/03/2020) έως σήμερα προσελήφθησαν εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως εξής: 

Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4Μ (26/3/20-25/7/20) 6
2 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4Μ (1/4/20-31/7/20) 1
3 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2Μ (23/4/20-22/6/20) 7
4 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡ 2Μ (23/4/20-22/6/20) 1
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2Μ (1/5/20-30/6/20) 2
ΣΥΝΟΛΟ 17

 Από τους παραπάνω εργαζόμενους οι δέκα (10) πρώτοι κάλυψαν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις άδειες απουσίας και απασχολούνται στην υπηρεσία αποκομιδής, ενώ από τις 23/4 και 1/5 επτά (7) επιπλέον εργαζόμενοι απασχολούνται στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την κοπή χόρτων.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Ελασσόνας λειτουργεί σήμερα με 39 άτομα εργατικό προσωπικό, ενισχυμένο κατά 7 άτομα, τα οποία απασχολούνται στις παρακάτω υπηρεσίες: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 21/3/20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ 1/5/20

ΔΙΑΦΟΡΑ
1 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 7 7
2 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 14
3 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΧΟΡΤΩΝ/ΚΛΑΔΙΩΝ/ΟΓΚΩΔΩΝ 4 5 +1
4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 3 5 +2
5 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 0 5 +5
6 ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 1 2 +1
7 ΑΔΕΙΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ – ΡΕΠΟ) 3 1 -2
ΣΥΝΟΛΟ 32 39 +7

 Είναι κοινώς αποδεκτό ότι με 15 μόνο άτομα στην περισυλλογή, την κοπή χόρτων και την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων η Υπηρεσία αδυνατεί να ανταποκριθεί στον όγκο των εργασιών που απαιτούνται σε όλη την επικράτεια του Δήμου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους Προέδρους των Κοινοτήτων να διαθέσουν μέρος της πάγιας προκαταβολής που λαμβάνουν, για να προσλάβουν άτομα με ημερήσια απασχόληση για την κοπή των χόρτων στην κάθε κοινότητα.

Με τον απαραίτητο συντονισμό και την καλή συνεργασία των προέδρων εκτιμάται ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου θα έχει εξομαλυνθεί η λειτουργία των υπηρεσιών κοπής χόρτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και περισυλλογής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com