ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚAΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό Πρωτ. 51958/ΓΔ4/7-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Επαναλειτουργία των σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης» και το με αριθμό Πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με Θέμα:

«Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες» σε ειδική συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη 7-5-2020 αποφάσισε

1) Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου από 18-5-2020 να χωριστούν τα υφιστάμενα τμήματα σε υποτμήματα ίσου αριθμού μαθητών και την εκ περιτροπής παρουσία των μαθητών στο σχολείο.

Έτσι τα Τμήματα χωρίζονται ως εξής:

Το Α1 σε δύο υποτμήματα ως εξής:

Α1.1 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Γεωργούλη έως Κουβεντάρης

Α1.2 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Λιάρος έως Μπέλλου

Το Α2 σε δύο υποτμήματα ως εξής:

Α2.1 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Μπρούζας  έως Τσιγγέλη

Α2.2 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Τσούκα  έως Χρόνης

Το Β1 σε δύο υποτμήματα ως εξής:

Β1.1 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Γκουντούλα έως Κατσάνος

Β1.2 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Κατσιαντώνης  έως Λιάρου

Το Β2 σε δύο υποτμήματα ως εξής:

Β2.1 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Λυγούρα  έως Πατσιτού

Β2.2 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Πέτρου  έως Φράκουλλι

Το Γ1 σε δύο υποτμήματα ως εξής:

Γ1.1 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Αληπρασίτη έως Κουβεντάρης

Γ1.2 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Μαρίνοβα   έως Ντερβίσι 

Το Γ2 σε δύο υποτμήματα ως εξής:

Γ2.1 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Ξεφτέρης   έως Στεφανίδη

Γ2.2 Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες από Τάκα   έως Χατζηνικολάου

2) Οι μαθητές/τριες θα έρχονται εκ περιτροπής στο σχολείο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΕ 18/5 – ΤΕ 20/5 – ΠΑ 22/5 Α1.1 – Α2.1 – Β1.1 – Β2.1 – Γ1.1 – Γ2.1
ΤΡ 19/5 – ΠΕ 21/5 Α1.2 – Α2.2 – Β1.2 – Β2.2 – Γ1.2 – Γ2.2
ΔΕ 25/5 – ΤΕ 27/5 – ΠΑ 29/5 Α1.2 – Α2.2 – Β1.2 – Β2.2 – Γ1.2 – Γ2.2
ΤΡ 26/5 – ΠΕ 28/5 Α1.1 – Α2.1 – Β1.1 – Β2.1 – Γ1.1 – Γ2.1
ΔΕ 1/6 – ΤΕ 3/6 – ΠΑ 5/6 Α1.1 – Α2.1 – Β1.1 – Β2.1 – Γ1.1 – Γ2.1
ΤΡ 2/6 – ΠΕ 4/6 Α1.2 – Α2.2 – Β1.2 – Β2.2 – Γ1.2 – Γ2.2
ΤΕ 10/6 – ΠΑ 12/6 Α1.2 – Α2.2 – Β1.2 – Β2.2 – Γ1.2 – Γ2.2
ΤΡ 9/6 – ΠΕ 11/6 Α1.1 – Α2.1 – Β1.1 – Β2.1 – Γ1.1 – Γ2.1

3) Το σχολείο θα λειτουργήσει με  νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο θα σας σταλεί.

4) Το σχολείο λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα από τον ΕΟΔΥ για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών αλλά και των καθηγητών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Πραγματοποιήθηκε γενική καθαριότητα όλων των χώρων του σχολείου.
  • Έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο απολυμάνσεων μέσω του Δήμου Ελασσόνας
  • Έχουμε προμηθευθεί τα απαιτούμενα υλικά καθαριότητας. Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη, Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες, Μάσκες χειρουργικές και μη ιατρικές (για επείγουσες περιπτώσεις).
  • Έχουν οριοθετηθεί ειδικοί χώροι για κάθε υποτμήμα στην διάρκεια των διαλειμμάτων.
  • Έχει προβλεφθεί να υπάρχουν καθαρίστριες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και να καθαρίζουν τις αίθουσες σε κάθε διάλειμμα.
  • Να υπάρξει ενημέρωση των μαθητών/τριων τις 2 πρώτες ώρες της Δευτέρας 18/5 και της Τρίτης 19/5 για όλα τα θέματα που αφορούν τα μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
  • Θα υπάρξει επικοινωνία με το ΚΤΕΛ, έτσι ώστε η μεταφορά των μαθητών/τριων να γίνεται με ασφάλεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη συνεργασία των μαθητών/τριών με τους οδηγούς. Οι μαθητές θα πρέπει να κάθονται ένας σε κάθε δυάδα καθισμάτων του λεωφορείου.

5) Ο σύλλογος  διδασκόντων με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μετά από πολλή συζήτηση για το θέμα της χρήσης των μασκών αποφάσισε να συστήσει σε όλους τους γονείς να φροντίσουν τα παιδιά τους να έρχονται στο σχολείο κάνοντας χρήση μάσκας (μη ιατρικής –πάνινης) για τους παρακάτω λόγους:

  • Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία θα υπάρχει στενός συγχρωτισμός των μαθητών/τριων.
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την παραμονή των μαθητών/τριων στο σχολείο. Η χρήση της μάσκας προστατεύει τον συμμαθητή του παιδιού σας και η μάσκα του συμμαθητή προστατεύει το παιδί σας.
  • Για να μην υπάρξουν ανάρμοστεςσυμπεριφορές διάκρισης και προαγωγής στίγματος ( bullying ) σε μαθητές που φορούν μάσκα.

Το κόστος είναι μηδαμινό μπροστά στα κέρδη που θα υπάρξουν από την ασφάλεια.

Το σχολείο θα φροντίσει να εκπαιδεύσει τους μαθητές/τριες στη σωστή χρήση της μάσκας, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι όποιοι κίνδυνοι υπάρχουν από την κακή χρήση της.

6) Το κυλικείο του σχολείου σύμφωνα με τις αποφάσεις θα είναι κλειστό. Κατά συνέπεια θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε τα παιδιά σας να έχουν μαζί τους νερό και οτιδήποτε σνακ – τρόφιμο, για να το χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.

7) Να σας σταλούν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν τους γονείς και τους μαθητές για τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Σας τονίζουμε ότι ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων θα ασχολούνται συστηματικά με τη διαχείριση της κατάστασης και ειδικά με την εποπτεία της υγείας μαθητών/τριων – εκπαιδευτικών αλλά και με την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από τα μέτρα υγιεινής  ο Διευθυντής θα ενημερώνει την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

8) Σύμφωνα με Υπουργική απόφαση οι απουσίες των μαθητών /τριων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 18/5 δεν θα ληφθούν υπόψη στο χαρακτηρισμό της φοίτησης, εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Διευθυντή του σχολείου που θα δηλώνει ότι: 1) το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου  κινδύνου για νόσηση από COVID 19 ή 2) έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα  αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID 19  ή ήδη νοσεί.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία  και ευελπιστούμε ότι και με τη δική σας συνεργασία και βοήθεια όλα θα κυλήσουν ομαλά  και με ασφάλεια για τους μαθητές μας , για τις οικογένειες σας αλλά και για εμάς τους εκπαιδευτικούς.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com