ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

  1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

                                α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

                                β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

                                γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

  1. Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

                                α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

                                β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

  1. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

                                α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

                                β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

  1. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

                                α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

                                β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

                                γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 21-5-2020 έως και 29-5-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για την εγκύκλιο μετατάξεων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης  Λάρισας http://dide.lar.sch.gr  .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com