ΝΕΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα νέα πεζοδρόμια και η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της Τ.Κ. των Δένδρων.  Το έργο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας.

«Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας που αλλάζει την εικόνα στην είσοδο των Δένδρων. Πρόκειται για ένα χρήσιμο έργο που ενισχύει την ασφάλεια στη μετακίνηση» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με έμπρακτο ενδιαφέρον δίνουμε λύσεις σε προβλήματα των συνανθρώπων μας βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στοιχεία έργου

Οι εργασίες που έγιναν είναι:

γενικές εκσκαφές για την δημιουργία της υποδομής του πεζοδρομίου

ξυλότυποι και τοποθέτηση κρασπέδων

τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

τοποθέτηση καλωδίων και κατασκευή φρεατίων επισκέψεως για τον οδοφωτισμό

κατασκευή πεζοδρομίου από οπλισμένο σκυρόδεμα

χρωματισμοί κρασπέδων με ανακλαστική βαφή