ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο Κωνσταντίνος Κοντσιώτης, Φυσικός (MSc) στο ΓΕ.Λ. Φαλάνης, Αιρετό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμη φορά τι ισχύει για τις υπεραριθμίες, αφού στην επόμενη συνεδρίαση (01/06/2020), το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας θα ολοκληρώσει τους πίνακες με τα κενά και πλεονάσματα ανά σχολική μονάδα.

Οργανικό κενό υφίσταται όταν υπάρχουν προς διάθεση τουλάχιστον 12 ώρες μαθημάτων Α’ ανάθεσης στον κλάδο. Υπεραριθμία υφίσταται στους κλάδους που οι πλεονάζουσες ώρες μαθημάτων Α’ ανάθεσης είναι τουλάχιστον 12 ή όταν υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν συμπληρώνει 12 ώρες μόνο με μαθήματα Α’ ανάθεσης.

Η διαδικασία ρύθμισης των υπεραριθμιών καθορίζεται από τα Π.Δ. 50/96 και 100/97.

  1. Ποιος κρίνεται υπεράριθμος (άρθρο 14 Π.Δ. 50/960)
  2. Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50
  3. Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

iii. Από τις διατάξεις των άρθρων αυτών εξαιρούνται όσοι τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. α και γ του Π.Δ. 50. Επίσης από φέτος εξαιρούνται οι πολύτεκνοι και πάλι   σύμφωνα με τον νόμο 4653/2020.

  1. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας και τη ρύθμισή της, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν (ν.4186/2013).

Β. Πού γίνεται η άρση υπεραριθμίας (αρ.12 Π.Δ. 100/97)

Μόνο σε κενή θέση της ίδιας ομάδας σχολείων κατά προτεραιότητα ή σε κενή θέση όμορης ομάδας σχολείων.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, ο υπεράριθμος δε μετακινείται οργανικά.

Όταν η υπεραριθμία οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου, στο οποίο μετακινούνται οι μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Πουθενά δεν προβλέπεται αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Συνεπώς ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι χάνεται η οργανική του θέση. Αν το επιθυμεί μετά από αίτησή του τοποθετείται κατά προτεραιότητα σε κενά που υπάρχουν στην ίδια ομάδα ή σε όμορη ομάδα σχολείων και μόνο. Αλλιώς μπορεί να διεκδικήσει κάποια κενή θέση, με βάση τα μόρια μετάθεσης, συγκρινόμενος με όλους τους άλλους που ζητούν βελτίωση θέσης, βρίσκονται στη διάθεση ή ήρθαν με μετάθεση στην περιοχή που ανήκει το σχολείο.

Αν δεν επιθυμεί ή δεν μπορέσει να πάρει νέα θέση, τότε παραμένει υπεράριθμος στο σχολείο του και διατίθεται για τη συμπλήρωση του ωραρίου του σύμφωνα με το αρ.14 παρ.14 του ν.1566/85 .

Γ. Άρση λειτουργικής υπεραριθμίας

Αν τη νέα σχολική χρονιά και πάλι υπάρχει υπεραριθμία (λειτουργική), τότε μετακινείται κατά προτεραιότητα σε λειτουργικό κενό που υπάρχει σε όμορα σχολεία ή σε σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή σε άλλη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.31 του ν.3848/2010.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com