ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 – 2021 ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στον καθορισμό των Τομέων Β΄ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2020-2021 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Στα ΕΠΑΛ που λειτουργούν στο νομό Λάρισας ο καθορισμός των τομέων και των ειδικοτήτων έγινε ως ακολούθως:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης
Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Εμπορίας και
Διαφήμισης
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και
Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και
Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικός Οχημάτων
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και
Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Εμπορίας και
Διαφήμισης
Υπάλληλος Αποθήκης και
Συστημάτων Εφοδιασμού
ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τεχνικών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικών Τεχνών
Αργυροχρυσοχοΐας
Σχεδιασμού – Διακόσμησης
Εσωτερικών Χώρων
ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τεχνικών Δομικών Έργων και
Γεωπληροφορικής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Ο Τομέας και η Ειδικότητα μεταφέρονται από το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και
Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και
Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και
Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης
Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών
Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Φαρμακείου
Κομμωτικής Τέχνης

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
Κομμωτικής Τέχνης
Βοηθός Φαρμακείου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών
1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης
Αερισμού και Κλιματισμού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Ανθοκομίας και
Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης
Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com