ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ν. Γάτσας: Θα είμαστε πάντα δίπλα στις ευπαθείς ομάδες

 Σημαντικές ελαφρύνσεις για ευπαθείς ομάδες με μειώσεις δημοτικών τελών που κυμαίνονται από 20-50% αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Ν. Γάτσα, την οποία υπερψήφισαν οι παρατάξεις «Ολύμπου Πολιτεία» του δημάρχου, «Ένας Δήμος για όλους» του αντιδημάρχου Δ. Καρανίκα και «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Δ. Αβρανά.

Για πρώτη φορά στο Δήμο Ελασσόνας εισάγονται μειωμένα δημοτικά τέλη για ένα μεγάλο εύρος ευπαθών ομάδων και αφορούν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ύφεσης, τα χαμηλά εισοδήματα, τη μείωση των ευκαιριών απασχόλησης και τις αυξημένες δαπάνες διαβίωσης.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας σημείωσε στην εισήγησή του ότι οι ελαφρύνσεις έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τις ευπαθείς ομάδες που θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη νέα δημοσιονομική ύφεση που πλήττει κατά κανόνα τους πιο αδύναμους.

Το κοινωνικό τιμολόγιο για τα Δημοτικά Τέλη 2020 περιλαμβάνει ανά κατηγορία: 

Άτομα με Αναπηρία

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών του έτους 2020 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό  φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους  ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες

Μείωση  των δημοτικών τελών του έτους 2020 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών

Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 20%

Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 30%

Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 40%

Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 50% εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου.

Τρίτεκνες οικογένειες

Μείωση  σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την κύρια κατοικία τρίτεκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.

Άποροι

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μείωση σε ποσοστό 25% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 14.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένο με γονική μέριμνα, χωρίς γάμο με γονική μέριμνα ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την πρώτη κατοικία για οικογένειες των οποίων οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά την κείμενη νομοθεσία, και είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6.000 €.

Νέοι επιτηδευματίες

Μείωση σε ποσοστό 20% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την επαγγελματική στέγη νέων επιτηδευματιών που ξεκίνησαν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους εντός των ετών 2019-2020 (ήπια επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com