ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ν. Γάτσας: Μεγάλο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα – Χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση

 Ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας Ελασσόνας» προϋπολογισμού 1.592.845,53 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη.

Ο Δήμος Ελασσόνας και η αρμόδια ΔΕΥΑ Ελασσόνας ως κύριος του έργου αναλαμβάνουν την επιλογή του αναδόχου, τη διοίκηση και τη διαχείριση του έργου, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη σύνδεσης όλων των ακινήτων με το Σταθμό Επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Η δημοπρασία για τον βιολογικό καθαρισμό της Κρανέας Ελασσόνας κλείνει έναν μεγάλο κύκλο περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για το Δήμο Ελασσόνας που αφορούσε την υποχρέωση κατασκευής εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού για όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων. Και οι 5 μεγάλες κοινότητες του Δήμου μας θα είναι σύντομα συνδεδεμένες με βιολογικό καθαρισμό. Ελασσόνα, Λιβάδι, Τσαριτσάνη, Βερδικούσια και Κρανέα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι μεγάλο, μόνο που χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών για τη σύνδεση των ακινήτων τους. Δεν αρκεί η πολιτεία να δημιουργεί υποδομές εκατομμυρίων, αλλά και οι πολίτες να αναλαμβάνουν την υποχρέωση που τους αναλογεί. Έχουμε όλοι ευθύνη για την ποιότητα της ζωής μας στις κοινότητες».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

 • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας (έκδοση άδειας δόμησης, άδειας λειτουργίας κλπ),
 • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
 • την δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (με εξαίρεση τις δαπάνες προμήθειας νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών και μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας {εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.})

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 1. Φρεάτιο άφιξης
 2. Μονάδα προεπεξεργασίας (εσχάρωση – εξάμμωση – λιποσυλλογή)
 3. Δεξαμενή εξισορρόπησης – μέτρηση παροχής
 4. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με περιστρεφόμενους βιοδίσκους
 5. Μονάδα χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου
 6. Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης και αντλιοστάσιο απαγωγής περίσσειας ιλύος
 7. Μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση)
 8. Δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών – αγωγό διάθεσης
 9. Δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης περίσσειας ιλύος
 10. Κλίνες ξήρανσης ιλύος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com