ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Οδηγίες για την ασφαλή και εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/7-6-2020), άρθρο 19, παρ. 2, οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν πλέον σε πλήρη λειτουργιά. Επαναλαμβάνουμε πως πλέον οι δημότες μας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν στο Δήμο Τυρνάβου τόσο τηλεφωνικά́ στο 2492350100 όσο και μεσώ email στο dimos@tirnavos.gr

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή́ η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση, η επίσκεψη γίνεται κατά́ προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά́, μέσω προγραμματισμένου -προκαθορισμένου ραντεβού́.

Εξακολουθούμε και ενθαρρύνουμε τη χρήση των νεών δυνατοτήτων ψηφιακής διακυβέρνησης και της δυνατότητας εξυπηρέτησης όλων των πολίτων από́ τα ΚΕΠ μέσω αποστολής εγγραφών με ταχυμεταφορά́.

Εξυπηρετούμαστε μα παράλληλα προστατεύουμε τον εαυτό́ μας, τους οικείους μας, τους συνδημότες μας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ