Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Νέο)

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις της Ανάλυσης.

Θέμα Γ

Τα ερωτήματα καλύπτουν  μεγάλο μέρος της ύλης στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου,  με σωστή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.

Θέμα Δ

Απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψήφιους Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζουν τα ερωτήματα Δ2 και Δ4.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 • Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
 • Αρκετά ερωτήματα έχουν αναφορά το σχολικό βιβλίο.
 • Η διατύπωση των θεμάτων διευκόλυνε τους μαθητές στην επεξεργασία.
 • Η διάρθρωση των θεμάτων και η ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας όπως πρέπει φυσιολογικά να συμβαίνει.

Β.

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Παλαιό)

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις της Ανάλυσης.

Θέμα Γ

Τα ερωτήματα καλύπτουν  μεγάλο μέρος της ύλης στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου,  με σωστή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα Γ4.

Θέμα Δ

Απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψήφιους στο πνεύμα όμως των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 • Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
 • Αρκετά ερωτήματα έχουν αναφορά το σχολικό βιβλίο.
 • Η διατύπωση των θεμάτων διευκόλυνε τους μαθητές στην επεξεργασία.
 • Η διάρθρωση των θεμάτων και η ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας όπως πρέπει φυσιολογικά να συμβαίνει.

Γ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά Προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 • Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
 • Αρκετά ερωτήματα έχουν αναφορά το σχολικό βιβλίο.
 • Η διατύπωση των θεμάτων διευκόλυνε τους μαθητές στην επεξεργασία.
 • Η διάρθρωση των θεμάτων και η ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας όπως πρέπει φυσιολογικά να συμβαίνει.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...