ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

Με τον καθορισμό της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του αγωνίσματος της κολύμβησης για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ ολοκληρώθηκε το  πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών που θα διεξαχθούν στη Λάρισα από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Δείτε παρακάτω ολοκληρωμένο το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ  Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ-ΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Α-Γ ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΤΡΙΤΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Δ-Ι ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (*)
ΠΕΜΠΤΗ, 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Κ-Λ ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Μ-Ο ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Π-Ρ ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΤΡΙΤΗ, 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Σ-Τ ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Υ-Ω ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΠΕΜΠΤΗ, 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  (*)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΙ,ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 07:00-12:00

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 7:00-10:30 ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΔΡΟΜΟΙ, ΜΗΚΟΣ,ΣΦΑΙΡΑ) ΚΑΙ 11:00-13:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID

·        Τήρηση του προγράμματος

·        Τήρηση ασφαλούς απόστασης

·        Χρήση ατομικού αντισηπτικού διαλύματος

·        Χρήση ατομικής χειροπετσέτας

·        Ατομικό στυλό

(*) Το κολυμβητήριο βρίσκεται στη Νέα Πολιτεία (Βασίλη Τσιτσάνη και Δημαρά). Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μεριμνήσουν για την μετακίνησή τους.

Για να δοθεί η ευχέρεια στους υποψηφίους να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, κρίνεται σκόπιμο η εξέταση των αγωνισμάτων να γίνεται με την ακόλουθη σειρά: α) σφαιροβολία, β) άλμα σε μήκος και γ) δρόμος ή κολύμβηση. Στα δύο (2) πρώτα αγωνίσματα ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται την ίδια ημέρα, στο δε αγώνισμα του δρόμου ή της κολύμβησης την επομένη ή άλλη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση για την σειρά των αγωνισμάτων είναι ο υποψήφιος.

Ένας υποψήφιος μπορεί, για πολύ ειδικές περιπτώσεις, να εξεταστεί την ίδια ημέρα και στα 3 αγωνίσματα, μετά από υπεύθυνη δήλωσή του και εφόσον το εγκρίνει η επιτροπή των εξετάσεων.

Οδηγίες για την υγειονομική  εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων  για εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι, η Υγειονομική Εξέταση και οι  Πρακτικές  Δοκιμασίες των Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τo Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/63024/Α5/26-05-2020, από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 , και ώρες από 7:00π.μ. έως και 12:00μ.μ., εκτός από  Σάββατο-Κυριακή 4-5 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το συνημμένο  πρόγραμμα.

Οι  υποψήφιοι  κατά  την  προσέλευσή  τους  στις  επιτροπές  υγειονομικής  εξέτασης  και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

γ) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο

δ) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας

ε) Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση

ζ) Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και

η) Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες  της  Υγειονομικής  Επιστημονικής  Επιτροπής  της  Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα  είναι  διαθέσιμα  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού,  στο  ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

 1) Δρόμος 400 μ.

2) Άλμα σε μήκος, τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες  βαθμολογείται η καλύτερη

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1) Δρόμος 200 μ.

2) Άλμα σε μήκος, τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

Τα αγωνίσματα (αγοριών – κοριτσιών) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι υποψήφιοι με αίτησή τους, στην εξεταστική επιτροπή δηλώνουν τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της κατηγορίας τους,  στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους .

Για να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διακριτικά στοιχεία στην αθλητική ενδυμασία τους, που τους ταυτοποιούν και τους διαφοροποιούν από τους συνυποψηφίους τους.

Επισημαίνεται ότι λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-19, παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου,  των υποψηφίων  που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2414400093-94

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ