ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ… ΔΙΑΤΑΖΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ!

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Λάρισας

Το Υπουργείο Παιδείας με την υπουργική απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων στην ουσία μας γυρνά  στις 5 Μαΐου 1967, όταν η Χούντα με τηλεγραφική της εντολή κατήργησε το μάθημα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος! Η διαταγή ανέφερε:

«ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Τηλεγραφικὴ Διαταγὴ  τοῦ  Ὑπουργείου  Παιδείας  πρὸς  τὰ  Γυμνάσια  (5 Μαΐου 1967)

Ἀπό 8 Μαΐου 1967 διακόπτομεν διδασκαλίαν  μαθήματος  Στοιχείων Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος  εἰς  Σχολεῖα  Μέσης Εκπαιδεύσεως  καταργουμένης  καὶ  τῆς  γραπτῆς  ἐξετάσεως  τούτου  STOP  Μέχρι  τοῦδε  τεθεῖσα  προφορική  βαθμολογία  μαθήματος  τούτου δὲν θὰ  ληφθῇ  ὑπ΄ὄψιν  STOP  Εἰς προβλεπομένας  ὑπό  ὡρολογίου  προγράμματος  ὥρας  διδασκαλίας ἀνωτέρω  μαθήματος  θα  ἀναπτύσσηται  εἰς μαθητὰς  νόημα  καὶ  σκοποὶ  Ἐπαναστάσεως  καὶ  ὅτι  αὕτη  εἶναι  γνησίως  Ἑλληνική, μὴ στρεφομένη  ἐναντίον  Ἐθνικῶν  κομμάτων  συμφώνως  πρὸς  Διάγγελμα και Προγραμματικάς  Δηλώσεις κ. Προέδρου Κυβερνήσεως STOP  Ἀναφέρατε ἡμῖν  τηλεγραφικῶς  λῆψιν  και  ἐκτέλεσιν  παρούσης.»

Η  κ.  Κεραμέως  με  δύο  αποφάσεις  της  κάνει  ακριβώς  το  ίδιο  πράγμα:  Σε  ένα  βράδυ καταργεί, όχι  ένα  μάθημα,  αλλά  ολόκληρους  επιστημονικούς  κλάδους!  «Αποφασίζομεν  και  διατάσσομεν»,  λοιπόν,  πως  στα  Ελληνικά  σχολεία   δεν  έχουν θέση οι  κοινωνικές  επιστήμες και  τα   καλλιτεχνικά  μαθήματα. Παράλληλα, με την υποβάθμιση άλλων γνωστικών αντικειμένων (Χημεία, Βιολογία, Οικιακή Οικονομία και Οικονομικές Επιστήμες) διαμορφώνεται  ένα  σχολείο,  όπου  η διδασκαλία θα περιορίζεται σε κάποια μαθήματα που θεωρούνται «βασικά», ένα σχολείο αποκομμένο από την κοινωνική πραγματικότητα, ένα σχολείο της αποστειρωμένης γνώσης, της αποστήθισης και του ανταγωνισμού.

Αυτό  προτείνει  χρόνια  και  το  «Ευαγγέλιο του  ΟΟΣΑ»  το  οποίο  ασπάζονται  όλες  οι  κυβερνήσεις  μέχρι  τώρα. Η  μόρφωση  διολισθαίνει  στην  κατάρτιση,  η  γνώση  γίνεται  πληροφορία  και  όλα  μαζί  υπηρετούν  την  περίφημη  ανάπτυξη  χρηστικών δεξιοτήτων   για  την  αγορά!

Η  έντεχνη  προσπάθεια  του  υπουργείου  να  περάσει  αυτά  τα  μέτρα,  υποδαυλίζοντας  συγκρούσεις  ειδικοτήτων,  θα  πρέπει  να  πέσει  στο  κενό.  Η  συγκρότηση  των  ωρολογίων  προγραμμάτων  δεν  μπορεί  να  υπακούει  στις  λογιστικές  αλχημείες  των  εκάστοτε  κυβερνώντων. Η  μόρφωση  αποτελεί  δικαίωμα  όλων  των  παιδιών  που  κατοικούν   στη  χώρα  μας  και  το  δικαίωμα στην  εργασία  είναι  αδιαπραγμάτευτο  για  όλους μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com