ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και πάλι οι εργασίες ενίσχυσης της Γέφυρας Πηνειού στην Κοιλάδα των Τεμπών, στην εκτέλεση των οποίων υπήρξε διατάραξη και καθυστέρηση για χρονικό διάστημα περίπου 2,5 μηνών λόγω της πρόσφατης πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή έκτακτων μέτρων προς περιορισμό της νόσου COVID-19 στην Ελληνική επικράτεια, είχε επίπτωση στην πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών ενίσχυσης/ανακατασκευής, προκαλώντας καθυστερήσεις τόσο στην εκπόνηση των αναγκαίων επιμέρους μελετών όσο και στην παράδοση των υλικών. Οι δε περιορισμοί κυκλοφορίας προκάλεσαν απομείωση του ενεργού προσωπικού του αναδόχου και των εξειδικευμένων υπεργολάβων για την εκτέλεση των εργασιών.

Επιπροσθέτως, χρειάζεται να εφαρμοστούν εναλλακτικές μέθοδοι εργασιών, αρκετά χρονοβόρες, εξαιτίας ασυμφωνίας των δεδομένων που υπήρχαν από την περίοδο κατασκευής της γέφυρας και της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασής της.

Δεδομένων των ανωτέρω απρόβλεπτων συμβάντων κρίθηκε απαραίτητη η παράταση των εργασιών έως την 30η Οκτωβρίου 2020, με σκοπό την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους.

Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της Γέφυρας του Πηνειού αποτελεί ένα σημαντικό έργο που οφείλει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ασφάλεια των χρηστών και την παροχή ποιότητας υψηλών προδιαγραφών που αποτελούν βασικούς πυλώνες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου διασφαλίζει τη διατήρηση της σημαντικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Γέφυρας Πηνειού. Στην Κοιλάδα των Τεμπών, εκεί όπου κατά τον Ολλανδό χαρτογράφο A. Ortelius «η φύση σκόρπισε σπάταλα όλα της τα δώρα».

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com