ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

O Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Το έργο περιλαμβάνει την Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου και στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου και η κατάταξή του σε όσο το δυνατόν ανώτερη κατηγορία (με βάση τις προτάσεις στην κατηγορία B).
Γενικότερα, το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στη στέγη με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο βατό δώμα με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm.
• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του σχολικού κτηρίου με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 8 cm.
• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uw < 2 W/m2k.
• Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης καυσαερίων inverter με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών μέγιστης ονομαστικής ισχύος 250 kW.
• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 35 kWp.
• Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου (BEMS).
8. Προϋπολογισμός του έργου: δαπάνη εργασιών 568.548,39 € και Φ.Π.Α. 136.451,61 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 705.000,00 €, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, λήγει την 20η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
15. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24 του Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com