ΈΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΡΟΙΚΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΡΧΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΟΥΡΑ!

Ανακοίνωση της ΣΥΝ Πολιτείας για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου

Να πάμε λίγο  πίσω στο χρόνο και να δούμε ποιος προετοίμασε ,ποιος ενδιαφέρθηκε και  έκανε τις κατάλληλες ενέργειες  όταν  άνοιγε το μέτρο στο ΕΣΠΑ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι  στη θητεία της  προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σαρχώση  εντάχθηκαν στο << Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτιού Σχολείου Τυρνάβου προϋπολογισμού 320.000 Ευρώ. Με το έργο αναμένεται να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2,  η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα επιτευχθεί με επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων, θερμοπροσόψεων, τοποθέτηση μονώσεων στο δώμα, τοποθέτηση μονώσεων στην κεραμοσκεπή στέγη και επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού και θέρμανσης με νέο σύστημα λειτουργίας inverter φυσικού αερίου

Μ ‘ αυτόν τον τρόπο η διαχρονική συνεργασία  με την περιφέρεια φέρνει θετικά αποτελέσματα για τον δήμο και την τοπική μας κοινωνία.

Στο ίδιο πρόγραμμα υποβλήθηκε επίσης πρόταση του Δήμου Τυρνάβου ,η οποία αξιολογήθηκε πέρσι το Μάιο του 2019 και αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Τυρνάβου προϋπολογισμού 705.000 ευρώ.

Για την ακριβή αναφορά μας στις παρεμβάσεις  τις Συν Πολιτείας  στο χώρο των σχολικών κτιρίων αξίζει ακόμα μια υπενθύμιση ότι προγραμματιζότανε η ενεργειακή αναβάθμιση 12 ακόμα διδακτηρίων και είχε υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης προϋπολογισμού 180.000 ευρώ στο ΥΠΑΠΕΝ  για την σύνταξη των μελετών.

Ένα ακόμα έργο λοιπόν  για το οποίο δούλεψε η Δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Σαρχώση έφτασε η ώρα να υλοποιηθεί .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com