ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΜΕΧΡΙ 31/7 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ν. Γάτσας: Σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά

Ξεκίνησε την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ελασσόνας για την ένταξη στο πρόγραμμα ελάφρυνσης των ευπαθών ομάδων με μειώσεις δημοτικών τελών.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για μείωση των δημοτικών τελών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 97/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δέσμης μέτρων για την ελάφρυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης», μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους από 1/7/2020 έως 31/7/2020, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη αφορούν την καθαριότητα και τον οδοφωτισμό που πληρώνουν οι δημότες στο λογαριασμό ρεύματος. Η ελάφρυνση είναι σημαντική για πολλά νοικοκυριά που πλήττονται από την ύφεση και την ανεργία. Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για αυτές».

Οι μειώσεις για κάθε κατηγορία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Άτομα με Αναπηρία
 • Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών του έτους 2020 σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία από 67% έως και 80%
 • μείωση σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 80% έως 100%, για την κύρια κατοικία και εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ.

            Δικαιολογητικά:

 1. ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)
 3. Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (δύο όψεις)
 5. Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019 )
 6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής. 
 1. Πολύτεκνες οικογένειες

Μείωση των δημοτικών τελών του έτους 2020 για την πρώτη κατοικία ως εξής:

 • Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο, σε ποσοστό 20%
 • Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα, σε ποσοστό 30%
 • Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα, σε ποσοστό 40%
 • Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω, σε ποσοστό 50%,

εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου.

            Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (δύο όψεις)
 5. Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019 )
 6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
 1. Τρίτεκνες οικογένειες

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την κύρια κατοικία τρίτεκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.

            Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)
 5. Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019 )
 6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
 1. Μονογονεϊκές οικογένειες

Μείωση σε ποσοστό 25% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 14.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένο με γονική μέριμνα, χωρίς γάμο με γονική μέριμνα ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)
 5. Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικον. έτος 2019 )
 6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.

Και κατά περίπτωση:

α) Δικαστική απόφαση για την αποκλειστική γονική μέριμνα των τέκνων (όταν ο μόνος γονέας έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα)

ή β) Βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατού για ενήλικα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών. 

 1. Άποροι

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την πρώτη κατοικία των απόρων (ελάχιστο ετήσιο οικογενειακό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά  το προηγούμενο έτος έως και  6.000 ευρώ. )

            Δικαιολoγητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
 3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)
 4. Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικον. έτος 2019 )
 5. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
 6. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
 7. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας
 1. Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την πρώτη κατοικία για οικογένειες των οποίων οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά την κείμενη νομοθεσία, για διάστημα δώδεκα μηνών και άνω, και είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6.000 €.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
 4. Κάρτες ανεργίας των δύο συζύγων
 5. Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικον. έτος 2019 )
 6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο εφόσον  ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής. 
 1. Νέοι επιτηδευματίες

Μείωση σε ποσοστό 20% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την επαγγελματική στέγη νέων επιτηδευματιών που ξεκίνησαν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους εντός των ετών 2019-2020 (ήπια επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.

     Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της επαγγελματικής στέγης
 5. Ηλεκτρονικό συμβόλαιο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης αφ’ όσον είναι μισθωτής ή τίτλο κτήσης για το ακίνητο της επαγγελματικής στέγης, εφόσον είναι ιδιοκτήτης.

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2493350245 ( κ. Ευθαλία Γκόλτσιου).

Η κατάθεση των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας (Δημαρχείο Ελασσόνας, 1ος όροφος) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Δημαρχείο Ελασσόνας

6ης Οκτωβρίου 57

Τ.Κ.:40200

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com