ΑΠΟ ΤΟ ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” ΣΤΟ ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ;

ΓΡΑΦΕΙ Ο Παναγιώτης Σαρχώσης π. Δήμαρχος Τυρνάβου

Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα του πολιτικού συστήματος είναι η έλλειψη της συνέχειας και του σεβασμού των προγραμμάτων στα πλαίσια της διαδοχής των κυβερνήσεων.

Είναι η έλλειψη της θεσμικής μνήμης που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαλυτική-παραλυτική παρουσία της πολιτείας και την αδυναμία της τελικά, να δώσει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες φυσικών προσώπων και συλλογικοτήτων που οι προτάσεις και οι ιδέες τους, αποτελούν προϋποθέσεις δημιουργίας αξιοβίωτου περιβάλλοντος για τους πολίτες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τεκμηριώνει απόλυτα τα παραπάνω είναι η περίπτωση διαχείρισης του προγράμματος (που θέσπισε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών), ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ένα πρόγραμμα με καθολική αποδοχή από όλους τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένα πρόγραμμα εναντίον του οποίου ουδέποτε διατυπώθηκε η παραμικρή καταγγελία για τη διαδικασία κατανομής πόρων γιατί.
Η επιτροπή που αξιολογούσε τις προτάσεις των ΟΤΑ, αποτελούνταν από μηχανικούς του Δημοσίου και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΣ.

Οι διαδικασίες ήταν διαφανείς, γρήγορες και αποτελεσματικές, με συνέπεια να ενταχθούν 502 έργα που απαντούσαν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ύψους 1.235.000 ευρώ, μόλις σε ένα έτος.
Βασικό του χαρακτηριστικό ήταν, (κάτι αδιανόητο για την Ελληνική πραγματικότητα), η ύπαρξη αυτονομίας χωρίς την παραμικρή παρέμβαση του Υπουργού.

Η χρηματοδότηση γινόταν με επενδυτικά δάνεια που συνομολογούσαν οι ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με κάλυψη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Φυσικά όλο αυτό πρόγραμμα λειτουργούσε με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την οποία είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος εν προκειμένω, πάγωσε το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ το Νοέμβριο του 2019 για οκτώ μήνες, για να το παρουσιάσει μετά σαν «Αντώνης Τρίτσης», με αλλαγές που οδηγούν σε ένα σύστημα σφιχτά ελεγχόμενο και κατ’ επέκταση πελατειακό.

Η πρόφαση για αυτήν την ενέργεια είναι ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επικαλέστηκε έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης του Φιλόδημου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σύναψη νέας συμφωνίας με το εν λόγω τραπεζικό ίδρυμά. Ωστόσο σε πρόσφατη ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΣ και συνοδεύτηκε από αίτημα κατάθεσης των εγγράφων της νέας σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο κ. Θεοδωρικάκος επέλεξε τη σιωπή, απαξιώνοντας τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων.

Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και αναμενόμενο, μιας και δεν υπάρχει νέα σύμβαση, να αδυνατεί ο κ. Θεοδωρικάκος να την προσκομίσει, αλλά ο ελάχιστος σεβασμός στους θεσμούς απαιτεί αιτιολόγηση της αδυναμίας προσκόμισης των εγγράφων.
Ποια είναι όμως η μεγάλη διαφορά του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με το ΦΙΛΟΔΗΜΟ.

Είναι απλό. Είναι ο τρόπος αξιολόγησης των έργων.
Αν και ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΚΕΔΕ για τη συμμετοχή της στην επιτροπή αξιολόγησης έργων και μελετών (συμμετέχει και η ΕΝΠΕ), τα τέσσερα από τα επτά μέλη της επιτροπής είναι εξω-υπηρεσιακοί παράγοντες. Συνολικά τα πέντε από τα επτά μέλη είναι της επιρροής του κ. Θεοδωρικάκου.

Ειδικότερα δύο μέλη της επιτροπής προβλέπεται να είναι μηχανικοί της ΕΕΤΑΑ, φορέα στον οποίο ο κ. Υπουργός έχει διορίσει για Πρόεδρο, τον νομικό του σύμβουλο και για Αντιπρόεδρο, το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου. Για αναπτυξιακά έργα , η τεχνική υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ στελεχώνεται κυρίως με συμβασιούχους μηχανικούς και όχι μόνιμους υπαλλήλους.
Άλλα δύο μέλη είναι ιδιώτες εμπειρογνώμονες με εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Δημιουργείται έτσι, πεδίο ανάπτυξης πελατειακών δικτύων με ιδιωτικές εταιρίες κάτι το οποίο ο κάθε καλόπιστος παρατηρητής μπορεί να αντιληφθεί.
Και το πέμπτο μέλος της επιτροπής θα είναι στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ), υπηρεσία που συνέστησε τον περασμένο Δεκέμβριο ο κ. Θεοδωρικάκος.

Η παραπάνω Επιτροπή θα εισηγείται, και ο Υπουργός θα αποφασίζει για κάθε ένταξη προμηθειών-μελετών-έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Αν λάβουμε υπ’ όψη ότι η αυτοδιοικητή πλευρά, οι αιρετοί, επιμένουν στο αίτημα τους να παραμείνουν τα κριτήρια αξιολόγησης που έθετε το Φιλόδημος, αντιλαμβανόμαστε πως έχουμε να κάνουμε με αναβίωση πελατειακού ρουσφετολογικού περιβάλλοντος, ενός «νεωτερικού κοτσαμπασισμού», όπως το είχα χαρακτηρίσει και σε προηγούμενο σημείωμα, με μόνη αναφορά τον Υπουργό Εσωτερικών και με στόχο την αποδόμηση ενός σημαντικού έργου της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο βαθμό που ο κ. Θεοδωρικάκος δεν προσκομίζει τη νέα σύμβαση με την ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο καθένας δικαιούται να υποθέσει ότι η αλλαγή του ονόματος του προγράμματος εξυπηρετεί μικροκομματικούς σκοπούς με θύμα την αναπτυξιακή πορεία των τοπικών κοινωνιών και κατ’ επέκταση της χώρας…

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com