ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Παρά τις αντιθέσεις που εξέφρασε το σύνολο της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Τυρνάβου αναφορικά με το θέμα των μελετών για τη χάραξη νότιας παράκαμψης του Τυρνάβου, με δεδομένο ότι υπάρχει προμελέτη από το 2008 για το συγκεκριμένο θέμα, και κυρίως επειδή η προηγούμενη δημοτική αρχή έχει παραδώσει μελέτη για τη βόρεια παράκαμψη, η οποία περιμένει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας με την ολοκλήρωση κάποιων μελετών διευθέτησης ομβρίων, η δημοτική αρχή με σημερινή της απόφαση δέσμευσε πιστώσεις συνολικού προϋπολογισμού 74.200 € που σχετίζονται με άλλη μία μελέτη για τη νότια παράκαμψη που σχεδιάζει με χάραξη από το ανάχωμα.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα εκδόθηκαν οι παρακάτω 3 αποφάσεις που αναφέρουν:

“-Εγκρίνουμε και διαθέτουμε ποσό ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 24.800,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 για ‘Υπηρεσίες χαρτογράφησης αγροτικών περιοχών’ ΚΑΕ: 40-7413.01 Υπηρεσίες Αποτύπωσης πρανών και οριογραμμών

-Εγκρίνουμε και διαθέτουμε ποσό ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 24.800,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 για ‘Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων’ ΚΑΕ: 30-7413.14 Σύνταξη Σχεδίου ασφάλειας Νότιας παράκαμψης Τυρνάβου

-Εγκρίνουμε και διαθέτουμε ποσό ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 24.800,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 για ‘Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα’ ΚΑΕ: 30-7413.13 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων”.

Μετά από αυτή την εξέλιξη μένει να δούμε πώς θα ενεργήσει ο δήμαρχος και πού θα αναθέσει τις σχετικές μελέτες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com