ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 21.000 € ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ

Την απ΄ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Αμπελώνα»,και πιο συγκεκριμένα του δημοτικού καταστήματος Βρυοτόπου όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον Νάρη Αστέριο  έναντι αμοιβής 16.935,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου Γ. Κόκουρας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Συνοδεύουν την απόφαση Δημάρχου)
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:
Εργασίες συντήρησης κα επισκευής στο Κοινοτικό Κατάστημα Βρυοτόπου
1. Αποξήλωση και απομάκρυνση πλακιδίων δαπέδου και επανατοποθέτηση (130 τ.μ.Χ30€/τ.μ=3.900€) : 3.900,00
2. Γυάλισμα δαπέδου (μωσ/κών & μαρμάρινων 90 τ.μ. περίπου): 500,00
3. Αποξήλωση και απομάκρυνση ψευδοροφών: 935,00
4. Κατασκευή νέας ψευδοροφής 3.000,00
5. Αντικατάσταση 3θυρών αλουμινίου) (3Χ400): 1.200,00
6. Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου (6Χ500): 3.000,00
7. Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων: 1.500,00
8. Χρωματισμοί εξωτερικών χώρων : 1.700,00
9. Αποξήλωση και αντικατάσταση ειδών υγιεινής- υδραυλικά: 1.200,00

Σύνολο Δαπάνης Εργασιών: 16.935,00 Χ 24% ΦΠΑ 4.064,40€=20.999,40€

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com