Η Δ.Ο.Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ανακοίνωση του δ.σ. της Διεπαγγελματικής

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος διαπιστώνει ότι οι χρηματιστηριακές τιμές του προϊόντος είναι στα ίδια επίπεδα της περσινής σεζόν συγκομιδής.

Με το παρόν ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι έχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με εκκοκκιστήρια της επιλογής τους να προβούν σε προπώληση σύσπορου βάμβακος προκειμένου να οριστικοποιήσουν μέρος της τιμής της παραγωγής του.