ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης του Voucher, ξεκίνησε και θα έχει διάρκεια από 17 Ιουλίου 2020 έως Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.

Στο παρόν χρονικό διάστημα των δηλώσεων καλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα να μπουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ και να συμπληρώσουν τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου, σε δεύτερη φάση, οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Προγράμματος για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τεμπών κ. Ζησοπούλου Κατερίνα  24953 50408 & 24953 50 401.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com