ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Αγονες κρίθηκαν τόσο η αρχική όσο και η επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκµίσθωση του δηµοτικού κυλικείο εντός του ΚΑΠΗ Αµπελώνα αφού δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.

Η αρχική δημοπρασία έγινε στις 26 Ιουνίου και η επαναληπτική στις 29 Ιουνίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com