ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ 8ΜΗΝΟ Ο ΕΛΓΑ

Στην πρόσληψη των παρακάτω ατόμων ως εποχικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών εκτίμησης ζημιών του φυτικού κεφαλαίου, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., και τοποθετούνται αρχικά στα παρακάτω Περιφερειακά Υποκαταστήματα, προχώρησε η διοίκηση του οργανισμού ως εξής:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
  2. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
  3. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  1. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  2. ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  3. ΡΕΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  1. ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ)

Οι προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό στο Περιφ/κό Υποκ/μα που τοποθετούνται, μετά από την τηλεφωνική ή έγγραφη ειδοποίησή τους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com