ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Με ομόφωνη απόφασή του το δ.σ. της ΔΕΥΑ Λάρισας αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση στις 20 Ιουλίου να προχωρήσει στη λύση της σύμβαση με ασκούμενο φοιτητή του ΤΕΙ Λάρισας ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση δεν ακολουθούσε τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης κ. Δημήτριος Σαββοργινάκης που παρουσίασε την εισήγηση για λύση της σύμβασης με τον συγκεκριμένο ασκούμενο ανέφερε:

«Ο κ. … υπέγραψε την 01/7/2020 ειδική σύμβαση εργασίας φοιτητή για την υλοποίηση πρακτικής του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του

ΤΕΙ εισαγωγής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ταυτόχρονα, με αποδεικτικό παραλαβής, έλαβε γνώση των οδηγιών και μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης COVID-19 στους χώρους εργασίας της ΔΕΥΑΛ. Την 02/7/2020 με αρ. πρωτ. 5673/2-7-2020 ο ασκούμενος υπέβαλε έγγραφη καταγγελία συμπεριφοράς κατά υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ κας Ντινούλη. Αιτία ήταν η άρνηση του φοιτητή να κάνει χρήση των προτεινόμενων ΜΑΠ (μάσκα) λόγω προσωπικών προβλημάτων υγείας.

Στο έγγραφο δόθηκαν εξηγήσεις με υπηρεσιακό σημείωμα με αρ. πρωτ. 63/13-7-2020 από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, όπου χαρακτηρίζονται αναληθή τα αναφερόμενα από τον φοιτητή για την υπάλληλο της ΔΕΥΑΛ και αναφέρονται επίσης οι υποχρεώσεις των εργαζόμενων στα εργαστήρια για τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Σχετικά δε με τη χρήση μάσκας: Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα ποιότητας των εργαστηρίων της ΔΕΥΑΛ που αφορά : α) Σύστημα Διαχείρισης-Απαιτήσεις Σiso 9001 Q2015 και β) Σύστημα Διαχείρισης-Γενικές Απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ENISO/IEC 17025:2005 απαιτούνται μεταξύ άλλων όλοι απασχολούμενοι, καθώς και οι ασκούμενοι φοιτητές πρακτικής άσκησης να συμμορφώνονται με τις εφαρμογές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για το λόγο αυτό υπογράφουν, όλοι ανεξαιρέτως, το έγγραφο «ΚΩΔ:ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» όπου ειδικότερα αναφέρεται «…Τηρούμε υποχρεωτικά όλα τα προληπτικά μέτρα υγείας και ασφάλειας και κάνουμε χρήση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας….». Σε έγγραφο του συστήματος αναφέρεται ότι «….Να φοράτε πάντα μάσκα προστασίας προσώπου κατά την εκτέλεση αναλύσεων στο εργαστήριο….».

Κατόπιν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ενημέρωσε τον επόπτη καθηγητή για την μη συμμόρφωση του ασκούμενου στους κανονισμούς ασφαλείας των εργαστηρίων της ΔΕΥΑΛ.

Παρ’ όλες τις συστάσεις ο ασκούμενος συνέχισε να μην τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα εργαστήρια της ΔΕΥΑΛ. Μέχρι και σήμερα ο φοιτητής δεν έχει υπογράψει τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ή ΚΑΙ ΑΕΙ που είναι υποχρεωμένοι όλοι οι προηγούμενα αναφερόμενοι να υπογράφουν σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζουν τα Εργαστήρια της ΔΕΥΑΛ.

Επιπροσθέτως στις 2-7-2020 η ιατρός εργασίας της ΔΕΥΑΛ του ζήτησε να προσκομίσει βεβαίωση και εκτίμηση από ειδικό ιατρό λόγω του ότι ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να φοράει μάσκα για λόγους υγείας, την οποία δεν προσκόμισε μέχρι και σήμερα.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της πρακτικής άσκησης του φοιτητή».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και κυρίως το γεγονός ότι ο ασκούμενος δεν ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ, ομόφωνα αποφάσισε να καταγγείλει  μονομερώς την σύμβαση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ εισαγωγής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com