3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ ΚΕΔΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ύστερα από την υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

∆Ε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2 άτομα
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1 άτομο

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ώστε μέχρι την Παρασκευή να γίνει η επιλογή των 3 ατόμων που θα αναλάβουν υπηρεσία το Σάββατο 1 Αυγούστου.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com