ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Κατατέθηκε, από την υπουργό παιδείας Νίκη Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου για την Ιδιωτικής Εκπαίδευση τροπολογία, με την οποία προβλέπεται η αντικατάσταση των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Με την τροπολογία :

α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο παραταθεί.

β. Για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους , έως την αντικατάστασή  τους με προσωρινούς Διευθυντές οι ανωτέρω Διευθυντές λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα θέσης ή απασχόλησης.

γ. Στις ανωτέρω θέσεις, έως την επιλογή και τοποθέτηση μ νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται, με υπουργική απόφαση, έως τις 31-8-2021 κατ ανώτατο όριο , προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

δ. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών συνιστάται πενταμελές μη αμειβόμενο Συμβούλιο Επιλογής.

ε. Η επιλογή θα γίνει βάσει γενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων και κριτηρίων επιλογής από το Συμβούλιο Επιλογής .

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η ανατικατάσταση των νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης  κατέστη αναγκαίο καθώς, μεταξύ άλλων:

o               η θητεία των τωρινών Δ.Ε. έχει λήξει από 31 Ιουλίου 2018

o               οι Δ.Ε. έχουν αναδειχθεί και τοποθετηθεί κατ’ εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 3848/2010, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από τον ν. 4327/2015 και τον ν. 4351/2015

o               κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρότι η ανάδειξη και τοποθέτησή τους έχει ήδη ακυρωθεί από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια

o               δεκάδες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργούν με αναπληρωτές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Επανακαθορίζονται θέματα ανασύστασης υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών , ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

Με το άρθρο 2 της τροπολογίας:

•                Προβλέπεται αλλαγή στη σύσταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), λόγω της ρύθμισης του πρώτου άρθρου, όσον αφορά στη συμμετοχή σε αυτά των νέων προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και την αντικατάσταση των δύο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δύο εν ενεργεία διευθυντές σχολικών μονάδων.

•                Στόχος , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι η αναβάθμιση αυτών των συλλογικών οργάνων σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σημαντικού έργου που επιτελούν στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας της εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 3 θεραπεύεται το κενό νόμου για τη λειτουργία των σχολικών εφορειών των ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και των οικοτροφείων τους με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία.

Η θητεία των  Διευθυντών  Εκπαίδευσης που έληξε το 2018 , την Παρασκευή κλείνει δυο χρόνια παράταση.

Ο νόμος  της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων είχε κριθεί αντισυνταγματικός  από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το μέρος της ψηφοφορίας και κατ΄ επέκταση ήταν αντισυνταγματική και η διαδικασία ψηφοφορίας των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Επίσης έχουν ακυρωθεί διορισμοί Διευθυντών Εκπαίδευσης από Διοικητικά Εφετεία.

Παράλληλα έχουν “χηρεύσει” πολλές θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης   λόγω συνταξιοδότησης και οι θέσεις αυτές καλύπτονται προσωρινά από τους αναπληρωτές τους που είναι οι Προιστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Στις προθέσεις της υπουργού Παιδείας ήταν ο νόμος για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης να είχε ψηφιστεί πριν το Πάσχα , αλλά λόγω Κορωνοιού δόθηκε αναβολή από την Κυβέρνηση.

Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, θα κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με στόχο το  Μάρτιο του 2021 να έχουν ολοκληρωθεί η επιλογή των Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης, ενώ θα γίνει και η επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.

Για να δείτε την τροπολογία πατήστε

Με πληροφορίες από esos.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com