ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 3 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων τεχνικών ειδικοτήτων εγκρίθηκαν μετά από μία δεκαετία στο Δήμο Ελασσόνας, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020.

Την ικανοποίησή του για την έγκριση τριών (3) θέσεων τακτικών υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εξέφρασε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, τονίζοντας ότι με την πρόσληψη των μονίμων μηχανικών θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή επάρκεια του δήμου στην εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη τεχνικών έργων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων είχε ζητήσει ο Δήμος Ελασσόνας με την υπ’ αρ. 182/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι θέσεις που έχουν προβλεφθεί για το Δήμο Ελασσόνας θα προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ σε μία ενιαία προκήρυξη θέσεων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Ακολουθεί ο πίνακας των εγκεκριμένων θέσεων:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Μόνιμος ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
2 Μόνιμος ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
3 Μόνιμος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com