ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΛΕΤΣΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 03η Αυγούστου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Κλεάνθη Λέτσιου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος.
  2. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  3. Να δημοσιευθεί το παρόν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com