ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες, για το Δήμο μας, του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δημόσια Πρόσκληση 4/2020),  πρέπει να αποστείλουν το Συστατικό Σημείωμα του ΟΑΕΔ στο παρακάτω mail:

skriba@tirnavos.gr. Στη συνέχεια θα τους σταλεί απάντηση και κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών που επίσης πρέπει να αποστείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com