ΜΕ 750 ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, το έργο της αντικατάστασης της Πληροφοριακής Σήμανσης σε όλο το μήκος του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου. Το έργο είχε ως στόχο την αναβάθμιση όλων των πινακίδων και των εναρμονισμό της σήμανσης με τις σύγχρονες προδιαγραφές και αφορούσε στο σύνολο του αυτοκινητοδρόμου από Ράχες Φθιώτιδας μέχρι Κλειδί Ημαθίας μήκους 230 χιλιομέτρων, περιλαμβανομένων και των 33 κόμβων επί αυτού. Τοποθετήθηκαν περίπου 750 νέες πινακίδες, συνολικής επιφάνειας 7 στρεμμάτων.

Πιο αναλυτικά, οι εργασίες περιλάμβαναν:

Στον αυτοκινητόδρομο: αντικατάσταση των πινακίδων επί γεφυρών στήριξης και επί πλευρικών δικτυωμάτων.

Στους κόμβους: αποξήλωση όλων των παλιών πινακίδων και των στηρίξεών τους και τοποθέτηση νέων.

Συντήρηση όλων (περισσότερων από 120) των μεταλλικών γεφυρών στήριξης σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο.

Τοποθέτηση νέων γεφυρών στήριξης σήμανσης σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων φθορών.

Τοποθέτηση πρόσθετων πινακίδων όπου απαιτείτο για τη σήμανση σημαντικών τουριστικών προορισμών.

Για την ολοκλήρωση του έργου, το επιχειρησιακό προσωπικό της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου δαπάνησε συνολικά 11.474 εργατοώρες.

Το έργο βασίστηκε σε εγκεκριμένες μελέτες από το Ελληνικό Δημόσιο. Παρά την αναγκαστική διακοπή των εργασιών εξαιτίας της νόσου Covid-19, το έργο ολοκληρώθηκε εντός της προβλεπόμενης διάρκειας και με τη μικρότερη δυνατή αναγκαία όχληση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου. Σε αμέσως επόμενη φάση θα ακολουθήσουν επεμβάσεις επί της ρυθμιστικής σήμανσης στο δευτερεύον δίκτυο.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ