115 ΕΚ. € ΣΕ 131 ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι επιλεγέντες δήμοι μεταξύ των οποίων οι δήμοι Αγιάς, Λάρισας και Τυρνάβου είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο κράτος το 60% της χρηματοδότησης που παίρνουν

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 51728/17.8.2020), δίνονται συνολικά 115.400.000,00 ευρώ σε 131 ΟΤΑ για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους.

Συγκεκριμένα, 113.455.000,00 € σε 130 Δήμους και 1.945.000,00 € σε έναν Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Υπογραμμίζουμε ότι τα χρήματα δίνονται βάσει της αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 Απόφασης του Θ.Σκυλακάκη , που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του πρόσφατου αρ.69  του ν.4714/2020  , το οποίο ψηφίστηκε την 29η Ιουλίου από τη Ν.Δ. και το Κίνημα Αλλαγής και ορίζει ότι οι επιχορηγούμενοι Δήμοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Κράτος, μέσω παρακράτησης σε δόσεις από τους ΚΑΠ τους, το 60 % της επιχορήγησης που λαμβάνουν εντός του 2020 για ληξιπρόθεσμα.

Δείτε τα ποσά που δόθηκαν στους δήμους του νομού Λάρισας:

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ