ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δημοσιεύεται σήμερα η προκήρυξη για την πρόσληψη 26 καθαριστριών σχολικών μονάδων στο δήμο Τυρνάβου εκ των οποίων οι 14 είναι μερικής και οι 12 πλήρους απασχόλης και κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ενδοαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο δήμο αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για να δείτε την προκήρυξη αναλυτικά, αλλά και για να βρείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com