ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΥ (ΦΟΔΣΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοίνωση  που υπογράφουν η Π.Κ. Λάρισας και το Γραφείο Τύπου του κόμματος

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τις πυρκαγιές σε χώρους ανακύκλωσης υλικών πρέπει να προβληματίσουν ιδιαίτερα τον αρμόδιο κρατικό μηχανισμό (Ε.Ο.Α.Ν)  που εποπτεύει όλες τις εταιρείες που σχετίζονται με τη εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόστιμο 4.000€ που επιβλήθηκε βάσει απόφασης της Περιφέρειας Λάρισας, μετά από εισήγηση

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμ. Περιβάλλοντος ΠΕ Λάρισας, στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας Φορέα του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ.

Ο λόγος είναι προφανής και αφορά στην παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, λόγω της διαπίστωσης σειράς παραβάσεων που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής, καθώς στοιβάζονται παράνομα απόβλητα περίπου 4 τόνων, σε μη προβλεπόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχουμε επισημάνει επανειλημμένως πως η διαχείριση αποβλήτων είναι κομβικής σημασίας για τη χώρα, όχι μόνο γιατί βοηθούν στην αξιοποίηση υλικών που μπορούν να ενταχθούν εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία, συνδράμοντας στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, αλλά κυρίως γιατί συντελούν στη διατήρηση ενός καθαρότερου και ασφαλούς περιβάλλοντος και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όταν λοιπόν η διαχείριση δεν γίνεται με σωστό τρόπο ο κίνδυνος να δημιουργηθούν εστίες πυρκαγιάς είναι τεράστιος, με τραγικές συνέπειες για το περιβάλλον και τρομερή επιβάρυνση στην υγεία των κατοίκων των κοντινών περιοχών.

Ο αρμόδιος κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του και να προχωρά σε τακτικούς ελέγχους όλων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης ώστε να αποφεύγονται συμβάντα όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά της Μεταμόρφωσης.

Τονίζουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις ή αμέλεια από την πλευρά του Κράτους. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, σε συνεργασία και με άλλες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο έχει συσταθεί. Το παρεμπόριο που δυστυχώς συνεχίζει να ανθεί στο χώρο της ανακύκλωσης, οι αποδυναμωμένες δημόσιες υπηρεσίες, η ανυπαρξία ελέγχων, μόνο ζημιογόνα μπορούν να αποβούν. Καλούμε την Κυβέρνηση, να αξιοποιήσει το νόμο που θεσπίσαμε κατά τη δική μας θητεία ως Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στον ΕΟΑΝ, 4496/2017 και να ξεκινήσει άμεσα, συστηματικά ελέγχους ώστε να ξεκαθαριστεί τον τοπίο της ανακύκλωσης στη χώρα μας.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ