ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31η Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Έγκριση της αριθ. 07/2020 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικ. έτους 2020.

Επιλογή εταιρίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου. – Έγκριση σύμβασης συνεργασίας.

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικού Δικτύου».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com