ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ. 2 ΣΥΖΕΥΞΗ ΛΕΝΑΣ ΛΑΛΛΑ ΠΕΤΜΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Κε.Δι.Β.Μ.2-ΣΥΖΕΥΞΗ-ΛΕΝΑ ΛΑΛΛΑ ΠΕΤΜΕΖΑ, σας ενημερώνει ότι διοργανώνει άμεσα πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, το οποίο τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η Διεύθυνση Προστασία Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013), από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και στο εξής, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, με διάρκεια ισχύος τα 5 έτη, αφορά στα γεωργικά φάρμακα τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Σκοπός του προγράμματος

Η αποκτήση από τους ενδιαφερόμενους των απαραίτητων γνώσεων για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και παράλληλα η προετοιμασία τους για τις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού.

Δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα : 24924 00522 και 6993 031375.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com