ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι
Η φετινή χρονιά για τα σχολεία ξεκινάει με πρωτόγνωρα δεδομένα. Το αναγκαίο άνοιγμα τους δεν συνοδεύεται από την λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας και δημιουργεί εύλογη ανησυχία σε  εκπαιδευτικούς, γονείς, και μαθητές σε συνδυασμό με τη νέα όξυνση της πανδημίας αλλά και τις οικονομικές συνέπειες που συσσωρεύονται.

Με την εξοργιστική «δημιουργική» στατιστική των 17 μαθητών ανά τμήμα και την  εξευτελιστική αναγγελία της ιδιωτικής χορηγίας προμήθειας παγουριών  για τους μαθητές, η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, παρουσιάζει μια μαγική εικόνα ότι όλα δήθεν είναι έτοιμα για τη νέα χρονιά!!! Αλλά ας δούμε την πραγματικότητα σε ότι αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής μας.

Οι τοποθετήσεις στα οργανικά κενά δεν έχουν  ακόμη οριστικοποιηθεί καθώς εκκρεμούν ενστάσεις συναδέλφων-ισσων και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει  και τη βασική ευθύνη για το πάγωμα (προφορικό) των υπηρεσιακών μεταβολών, μέχρι να αποφασίσει με ποιους πίνακες θα γίνουν (μεσολάβησε ο αντιεκπαιδευτικός νόμος 4692 12 /6/ 2020 που άλλαξε τα ωρολόγια προγράμματα άρα και τους πινάκες Α κενών- πλεονασμάτων).

Επιχειρήθηκε  από την ΔΔΕ να γίνουν τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά με τους νέους πίνακες, με τα σχολεία κλειστά παρά την αντίθετη απόφαση (4-1) του ΠΥΣΔΕ (υπόδειγμα δημοκρατίας!!!) υποβάλλοντας σε μια απίστευτη ταλαιπωρία συναδέλφισσες και συναδέλφους, για να κάνουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων σε ασφυκτικές ημερομηνίες μέσα στο καλοκαίρι, καταστρατηγώντας εργασιακά  δικαιώματα που με σκληρούς αγώνες έχουμε κατοχυρώσει. Χωρίς να αναρτηθούν μόρια και προτιμήσεις στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης παρόλα που υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου και χωρίς  καμία ενημέρωση πως και με ποια σειρά θα γίνουν οι τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά, για να μπορεί η Διοίκηση να τοποθετεί κατά το δοκούν. (υπόδειγμα δημοκρατίας και διαφάνειας!!!).

Όπως είχαμε προβλέψει στο προηγούμενο ενημερωτικό μας ακολούθησαν μια, δυο, τρεις ανακοινοποιήσεις  των λειτουργικών κενών  και αντίστοιχες παρατάσεις στις προθεσμίες δηλώσεων.  Ο στόχος για ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι τις 14 Αυγούστου πριν  η Υπουργός διορίσει τα δικά της παιδιά σε  ΔΔΕ και ΠΥΣΔΕ δεν επετεύχθη.  Το Υπουργείο  αναγκάστηκε σε  μια πρώτη υποχώρηση ύστερα  και από την καθολική  αντίδραση  εκπαιδευτικών σωματείων, για να επανέλθει με την Υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών_ΦΕΚ-3344Β_10-8-2020_ΥΑ-04627/ΓΔ5» που θέτει νέα πιο δυσμενή δεδομένα στη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολείων της περιόδου του Σεπτεμβρίου.  Συγκεκριμένα προβλέπει ότι: «Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Η ημερομηνία ανακοίνωσης της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».  Έτσι και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο παρακάμπτεται για να τοποθετεί η ΔΔΕ και στην συγκεκριμένη περίπτωση οι τοποθετήσεις αναπληρωτών θα γίνουν πριν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των οργανικά ανηκόντων και των αποσπασμένων στο νομό εκπαιδευτικών με ότι αυτό συνεπάγεται. Τι πρέπει να γίνει:

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι

Στο επόμενο Συμβούλιο με θέμα τα λειτουργικά κενά θα καταθέσουμε τις παρακάτω σκέψεις-προτάσεις με μοναδικό κριτήριο  την δικαιότερη, αντικειμενική και με διαφάνεια κάλυψη του υποχρεωτικού μας ωραρίου.

Σε ότι αφορά την σύνταξη του πίνακα κενών-πλεονασμάτων για τα λειτουργικά κενά.

Με ευθύνη των διευθυντών  πρέπει να συγκληθεί  ο Σύλλογος διδασκόντων όπου θα ανατεθούν στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας μαθήματα με Α και Β ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια θα  συμπληρωθεί ο πίνακας  με τα κενά και πλεονάσματα που θα αποσταλεί στην ΔΔΕ. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των ωρών που πρέπει να καλυφτούν στην σχολική τους μονάδα όσο και στο πλεόνασμα των ωρών των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε αλλαγή στον πίνακα κενών πλεονασμάτων κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων θα πρέπει να είναι απόλυτα  δικαιολογημένη( π.χ αύξηση η μείωση τμήματος , ξαφνική μακροχρόνια άδεια κλπ) για να μην έχουμε αλλαγές στις τοποθετήσεις αλλά και υπόνοιες για σκοπιμότητες απόκρυψης κενών ή πλεονασμάτων. Αν πχ ένας εκπαιδευτικός που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις για την κάλυψη του ωραρίου του,  και στην εκπαιδευτική μονάδα που θα διατεθεί για να καλύψει 10 ώρες  βρει μόνο 2, αυτό θα δημιουργήσει ντόμινο σε όλη την διαδικασία τοποθετήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας. Έχει συμβεί αρκετές φορές  και γι΄αυτό το αναφέρουμε. Θεωρούμε αυτονόητη την ανάρτηση του πίνακα κενών- πλεονασμάτων στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Αφού γίνει  η επεξεργασία  και ο έλεγχος από  ΔΔΕ και  Υ.Σ  θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ  ο συγκεντρωτικός πίνακας με τα κενά ( σε ώρες) ανά σχολείο και ειδικότητα, για να κληθούν οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν ή  να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός προτιμήσεων, και θα προτείνουμε να  δοθεί η αναγκαία προθεσμία για την υποβολή νέων δηλώσεων. 

Σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά πρέπει να γίνει κατ’ αναλογία με τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικά κενά. Δηλαδή, προηγείται ο λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός στο συστεγαζόμενο σχολείο, στην ομάδα και κατόπιν στην όμορη ομάδα. Σε συστεγαζόμενα σχολεία στα οποία προκύπτουν διδακτικές ανάγκες, τις καλύπτουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών με Α’ ανάθεση, εφόσον το επιθυμούν.

Στη συνέχεια στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά του νομού τοποθετούνται κατά προτεραιότητα ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Οι εναπομείναντες λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν με την προηγούμενη διαδικασία,  και οι εκπαιδευτικοί  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, τοποθετούνται συγκρινόμενοι μεταξύ τους με τα μόρια μετάθεσης. Ακολουθούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και οι αιτήσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν δήλωση για συμπλήρωση του ωραρίου τους. Δεν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση σε κανένα από τα παραπάνω στάδια, αλλά είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού, με δήλωσή του. Δημιουργούνται, όμως, πίνακες κατά ειδικότητα και κατά κατηγορία (οργανικά ανήκοντες, στη διάθεση, αποσπασμένοι) με βάση τα μόριά τους. Καλύπτονται τα κενά που απομένουν ή που δημιουργούνται στο μέλλον με βάση την αρχή: η κάλυψη ενός κενού είναι δικαίωμα για τον εκπαιδευτικό που υπερτερεί σε μόρια και υποχρέωση για αυτόν που έπεται.

Οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί θα  κληθούν να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν για διοικητικό έργο με  διαδικασία αντίστοιχη των λειτουργικών κενών  και εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και της ΔΔΕ Λάρισας. 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι

Ακόμα και μέσα στην καραντίνα έγιναν αγώνες και συνεχίζονται οι αντιστάσεις σε πολλούς κλάδους με δράση των ταξικών αγωνιστικών δυνάμεων χωρίς την συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ να σχεδιάσουμε  την απάντηση του εργατικού κινήματος που δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανυπακοή και την ανάπτυξη μαχητικών αγώνων για την ανατροπή!  Για να ξαναγράψουμε στις σημαίες του αγώνα, την υπεράσπιση των κατακτήσεων του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος και την διεκδίκηση των αναγκών και των δικαιωμάτων μας! Καλούμε στην ταξική συγκέντρωση και διαδήλωση στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το Σάββατο 12 του  Σεπτέμβρη, 6μ.μ., στην Καμάρα κάθε αγωνιστή/τρια, για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, να πληρώσει το κεφάλαιο και όχι ο λαός την κρίση! 

Κοντελές Δημήτρης Τακτικό αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Λάρισας, Ρεμπάπης Παναγιώτης Αναπληρωματικό αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Λάρισας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com