ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο κλάδος ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ έχει συσταθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. Οι πτυχιούχοι θεατρολογίας είχαν Α’  ανάθεση το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ στην Α’ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Παράλληλα εργάζονται κάθε σχολικό έτος, μέσω ΕΣΠΑ, πάνω από 1000 θεατρολόγοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλύπτοντας λειτουργικά κενά, χωρίς να έχει συσταθεί κλάδος και οργανικές θέσεις, ενώ έχουν γίνει μετατάξεις των λιγοστών μονίμων θεατρολόγων στην Πρωτοβάθμια.

Με την κατάργηση του μαθήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ στην Α΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου δεν υπάρχουν πλέον οργανικές θέσεις στη ΔΕ με ορατό τον κίνδυνο να υπάρχουν μηδενικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε   ουσιαστική κατάργηση του κλάδου ΠΕ91.01,  γεγονός που είναι άδικο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται, πολλοί από αυτούς για σχεδόν 20 έτη, στην Πρωτοβάθμια. Στην Ειδική Αγωγή οι μόνιμοι διορισμοί ήταν μηδενικοί. Στην πρώτη φάση αναπληρωτών για το νέο σχολικό έτος στη ΔΕ οι διορισμοί ήταν μηδενικοί, αφού πλέον δεν υπάρχει μάθημα να διδαχθεί

Ζητάμε:

  1. Να συσταθεί κλάδος και οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
  2. Να επανέλθει το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ στο Λύκειο ή αντίστοιχο μάθημα στη ΔΕ ώστε να  δημιουργηθούν οργανικές θέσεις στη ΔΔΕ για μόνιμο διορισμό.

3.     Να δοθεί Α΄ ανάθεση και στον κλάδο ΠΕ91.01 στα μαθήματα της κατεύθυνσης του θεάτρου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com