ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της προσωρινής διευθύντριας Α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας τοποθετούνται νέοι διευθυντές σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, με θητεία από
01-9-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.

Οι νέοι διευθυντές είναι:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΖΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 12ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 18ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΝΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 21ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 ΜΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕ70 22ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 24ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 25ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΜΠΟΝΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ ΠΕ70 27ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 ΚΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 33ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΓΚΑΝΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕ70 ΔΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ
10 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 3ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
11 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΕ11 4ο ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ