ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πίνακες αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεύθυνση α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Επίσης δημοσιοποίησε και τις αποσπάσεις ειδικοτήτων/Τοποθετήσεις ειδικοτήτων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021:

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 – ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 – ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 & ΠΕ11 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.01.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 2/9/2020.