ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην έγκριση 1.142 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους, έτους 2020-2021, εκ των οποίων 10 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου, προχώρησαν με απόφαση τους οι υπουργοί Οικονομικών, Πολιτισμού και Εσωτερικών.

Είδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται ότι «Εγκρίνουμε την κατανομή Χιλίων Εκατό Σαράντα Δύο (1.142) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-21, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται, κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com