ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων α/βαθμιας εκπαίδευσης στις 4 Π.Ε. της Θεσσαλίας προχώρησε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας, λόγω έλλειψης μαθητών, με απόφασή του η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Μεταξύ των σχολείων που αναστέλλεται η λειτουργία τους είναι και 10 νηπιαγωγεία στο νομό Λάρισας τα οποία είναι:

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 9310058 1/θ
2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 9310154 1/θ
3 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 9520989 1/θ
4 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΙΑΣ 9310459 1/θ
5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 9310331 1/θ
6 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 9310491 1/θ
7 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 9310377 1/θ
8 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 9310015 1/θ
9 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 9310406 1/θ
10 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9310453 1/θ

Στις υπόλοιπες Π.Ε. τα σχολεία είναι:

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450005 1/θ
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450386 1/θ
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΔΑΝΙΟΥ 9450096 1/θ
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ 9450067 1/θ
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 9450337 1/θ
6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ 9450132 1/θ
7 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 9450158 1/θ
8 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 9450334 1/θ
9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΛΕΥΤΗΣ 9450313 1/θ
10 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 9450304 1/θ
11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ 9450364 1/θ
12 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ 9450359 1/θ
13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ 9450196 1/θ
14 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 9450261 1/θ
15 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 9450374 1/θ
16 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 9450358 1/θ
17 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 9450375 1/θ
18 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΑΔΑΣ 9450303 1/θ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ 9450134 1/θ
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΟΥ 9450154 1/θ
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ 9450157 1/θ
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΙΟΥ 9450140 1/θ
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ 9450229 1/θ
6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 9450251 1/θ
7 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ 9450035 1/θ
8 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΣΙΑΣ 9450292 1/θ
9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 9450256 1/θ
10 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΠΩΤΟΥ 9450290 1/θ
11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 9450108 1/θ

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220379 1/θ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 9220039 1/θ
Τεύχος B’ 3764/07.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38593
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 9220316 1/θ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9521370 1/θ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 9220314 1/θ
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ 9220236 1/θ
7 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 9220088 1/θ
8 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 9220131 1/θ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 9220243 1/θ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 9220125 1/θ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΙΝΙΚΟΛΑ 9220038 1/θ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 9220182 1/θ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 9521158 1/θ

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 9521562 1/θ
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΟΛΟΥ-ΧΛΟΗΣ 9350242 1/θ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 9521225 1/θ
4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 9350253 1/θ
5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9350192 1/θ
6 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 9350244 1/θ
7 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 9350219 1/θ
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 9350217 1/θ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΩΝΑ 9350128 1/θ
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9350134 2/θ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 9521030 2/θ